Y A K I S U G I / S H O U   S U G I   B A N / B R Ä N T   T R Ä

Att bränna och förkolna träytor har en lång tradition i Sverige och Norden för att göra träet motståndskraftigt mot röta och mögelpåväxt i bla. gärdsgårdsstörar och bryggpålar.
I Japan, där denna teknik kallas Yakisugi, har man bränt trä i hundratals år till i huvudsak husfasader där bla. den förkolnade ytans brandskyddande egenskaper eftersträvats. Just motståndskraften mot väder och vind tydliggörs av det japanska templet Horyu-Ji från år 711. Det är världens äldsta existerande träbyggnad och har utförts i just Yakisugi.

I Europa och USA gjorde denna teknik sig synlig i början av 2000-talet och den är idag ett återkommande inslag på allt från offentliga byggnader till villor och inredningar.
Inom Nordisk arkitektur börjar intresset för Yakisugi att växa mer och mer i takt med vår strävan efter naturligt hållbara material men också för dess egenskaper och unika karaktär som skapar oändliga möjligheter.

På den ena änden av Yakisugi (Shou Sugi Ban) spektrumet så har vi Wabi sabi, en japansk filosofi som betonar det vackra i det föränderliga och ofullständiga. Att låta naturens påfrestningar få sätta sin prägel på uttrycket är vanligt i Japan där fasader får stå obehandlade under decennier. I takt med tiden så flagnar de yttre brända lagren och exponerar det ljusare träet vilket ger ett vackert väderbitet utseende. Hur lång tid detta tar är helt beroende på byggnadens geografiska läge, konstruktion och brännprocess.
Om man önskar att förlänga åldringsprocessen och skydda den förkolnade ytan ytterligare så kan vi efterbehandla träet utifrån träslag och önskad yta.

K O L S V A R T   
Email: hello@kolsvarttra.se
Tel: 0793 22 50 44